U toku je Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu (Serbia Competitive Agriculture Project- SCAP) u 2021. godini. Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Svetskom bankom, za sprovođenje ovog Projekta opredelilo je sredstva u iznosu od  700.000.000,00 dinara. Učešće za uložena sredstva iznosi svega 10% od ukupnih troškova. Ovo je jedan od najopsežnijih projekata i obuhvata najveće donacije i investicije u poljoprivredi.

Projektom se daju investicije za finansiranje primarnih troškova, kapitalne investicije i investicije za stručno-tehničku pomoć. Pored toga, Projekat nudi i bespovratna sredstva za finansiranje poslovnih planova koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, jačanje veza unutar tržišnog lanca, kao i na diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti na gazdinstvu.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a koji su predviđeni poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se kao kredit poslovnih banaka (40%) i kroz sopstveno učešće korisnika (10%). Listu banaka sa kojima Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, možete pronaći na linku OVDE.

Pravo da podnesu prijavu za učešće u Projektu imaju lica koja su evidentirana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u trenutku podnošenja prijave su u aktivnom statusu. To mogu biti fizička lica- nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva, kao i zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova u aktivnom statusu Registra poljoprovrednih gazdinstava.

U Javnom pozivu pronaći ćete obrasce potrebne za podnošenje prijave, detaljne uslove za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, spisak neophodne dokumentacije, elemente rangiranja, način utvrđivanja rang liste i ostale informacije. Javni poziv možete pronaći na linku OVDE.

Rok za podošenje prijave je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.