Agro Belgrade 2021 konferencija otvorena  je 05.03.2021. godine na Beogradskom sajmu.

Na konferenciji obrađene su sledeće teme: perspektive izvoznih tržišta voća i povrća, potencijal jabčastog i koštičavog voća i sadnog materijala u Srbiji, modeli finansiranja agrobiznisa u Srbiji u 2021. godini i napredne agrotehnologije u voćarstvu i povrtarstvu.

Značaj poljoprivrede u vreme pandemije je veliki i ulaganje u nju obezbeđuje rast BDP-a istakao je ministar Branislav Nedimović i najavio isplatu  subvencije od 4.000 dinara po hektaru u narednih 15 dana. Tada će biti isplaćeno 70 miliona evra na račune poljoprivrednih gazdinstava pojasnio je resorni ministar koji je govorio na konferenciji AGRO BELGRADE 2021.  “Mi imamo ove godine više novca za subvencije nego prethodnih godina. I podsetiću vas samo da smo prošle godine isplatili 11,5 milijardi dinara za mere ruralnog razvoja. To su vam traktori, mašine, sistemi za navodnjavanje i sve ostalo. A godinu pre toga je bilo 6,5 milijardi. Dakle, došlo je skoro do 100% više izdvajanja za subvencije i sad imamo državne mere, plus imamo novi konkurs koji  radimo sa Svetskom bankom od 38 miliona dolara”.

Sekretar za poljoprivredu Grada Beograda Milinko Veličković rekao je da Beograd iz godine u godinu povećava iznos sredstava namenjen podsticajima u poljoprivredu: “Subvencije su 2013. iznosile 20 miliona dinara, a ove godine i pored pandemije ukupno ćemo uložiti 200 miliona. Podelićemo 100 traktora u Beogradu, koji posle Vojvodine ima najviše poljoprivrednog zemljišta. Čak 250.000 hektara zemljišta je obradivo i to nas obavezuje da vodimo računa o poljoprivredi” rekao je Veličković. On je najavio da će u narednih 10 dana biti raspisana četiri konkursa za podsticaje: za nabavku mašina i traktora, za stočartstvo, odnosno nabavku junica i umatičenih stada ovaca i koza, podsticaj za voćartstvo i povrtarstvo i za pčelarstvo.

Skupu se video linkom obratila i direktorka USAID kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj Šenli Pinčoti koja je naglasila da se značaj poljoprivrede u Srbiji ogleda u činjenicama da je ona prošle godine činila 15 procenata BDP-a i da je u poljoprivredi angažovano 15 procenata od ukupnog broja zaposlenih: “Međutim, ima mesta za poboljšanje. Kako bi se ubrzao rast, agrobiznisi mogu da unaprede kvalitet svojih proizvoda, pobojšaju izvoz i osvoje nova tržišta. Lideri na tom putu su proizvođači voća i povrća, s obzirom na to da potražnja za svežom i zdravom hranom raste globalno”, rekla je Pinčotijeva. Dodala je da zapadna tržišta nude mogućnosti za agrobiznise uz usvajanje novih standarda, inovativnost i stvaranja novih partnerstava, u čemu USAID pomaže.

„Povezivanje sa najboljim i najzahtevnijim tržištima je ključno za naše firme. To donosi unapređenje kvaliteta proizvoda, stabilnije i predvidljivije poslovanje, pa samim tim i investicije u naprednu preradu i nove tehnologije. To se pokazalo vrlo važnim i u prethodnoj godini, punoj izazova zbog COVID-a, gde su prilike na tržištima, nastale usled sloma dobavljačkih lanaca u svetu, iskoristili upravo oni koji su mogli da odgovore standardima. Inicijativa kao što je AgroBelgrade, gde se obrađuju teme koje su budućnost industrije voća i povrća, time ima još veći značaj“, izjavio je direktor USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, Aleksandar Pavlović.

Govorivši o finansiranju poljoprivrede Branko Greganović, predsednik NLB Banke koja je nedavno  kupila Komercijalnu banku je rekao: ” Mi smo poslednjih sedam godina ozbiljno i odgovorno pristupili agro sektoru i pozicionirali se u grupu najjačih banaka. Mi verujemo u taj segment srpske ekonomije i nudimo sve oblike finansiranja a poseban akcenat smo dali na finansiranje opreme i kupovinu zemljišta. Uz saradnju sa velikim distributerima u prilici smo da pružimo kvalitetniju podršku poljoprivrednicima. Integracijom sa Komercijalnom bankom mi ćemo postati banka broj jedan što se tiče poljoprivrede a svakako ćemo podržati inicijativu Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke“. On je naglasio da finansiranje poljoprivrede u značajnoj meri zavisi i od države a to se u prethodnoj godini itekako vidi:“ Nema značajnijeg dela poljoprivredne proizvodnje koji mi ne podržavamo, bilo samostalno ili uz mere države“. Greganović je još dodao da su  agro savetnici  banke i u svakom trenutku  sa poljoprivrednicima na polju gde Im uz najbolje finansijski savete pomazu da unaprede poslovanje gazdinstva. On je zaključio da NLB banka može u saradnji sa lokalnim i nacionalnim nivoima vlasti pomoći poljoprivrednicima da lakše dođu do sredstava i ispunjavanju uslova koji im na prvi pogled možda nisu dostižni.

Agro Belgrade ima za cilj da postane centralno mesto za razmenu znanja, iskustava i poslovnih prilika u ovom delu Evrope za oblasti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Ove godine se usled okolnosti izazvanih virusom Covid 19, održala online konferencija bez izlaačkog dela. Fokus je na edukaciji i širenju znanja koja se tiču uspešnog agro poslovanja u Srbiji tokom 2021. godine. Posebno je važno informisati ljude o modelima finansiranja agro biznisa, s obzirom na to da podsticaji postoje, a nedovoljno se koriste. Zato je ovo jedna od važnih tema ovogodišnje konferencije.  U drugom delu godine ćemo organizovati dvodnevni Agro Belgrade berry business forum dok je centralni sajamski događaj zakazan za 27.-29- januar 2022. godine. na Beogradskom sajmu, izjavio je Vladimir Živanović, direktor Agro Belgrade-a.

Glavni partneri Agro Belgrade 2021 konferencije su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sekretarijat za privredu Grada Beograda, USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu, Ambasada Kraljevine Holandije i NLB Banka.

Na našem YouTube kanalu možete pogledati i preuzeti otvaranje i sve panele sa konferencije, bez obaveze navođenja izvora.