VINOGRADARSTVO U SRBIJI

Tradicija vinarastva u Srbiji je vekovna!  Srbija je prirodno-istorijska regija sa idealnim uslovima za vinogradarstvo, a samim tim i za vinarstvo. Nakon više decenija stagnacije i nedovoljnog rada na kvalitetu vina, vinski sektor u Srbiji poslednjih 20 godina doživljava procvat uz otvaranje mnoštva malih vinarija, koje su uspešno i zasluženo vratile Srbiju na svetsku vinsku kartu.

Unikatno srpsko!

Sa  rapidnim razvojem vinarstva u Srbiji, pokreće se i revitalizacija starih, i skoro zaboravljenih sorti vina.  Prokupac, jedna od najstarijih crnih sorti vinove loze ponovo daje elegantna, velika vina koja se piju širom Srbije i regiona.  Tamjanika je bela sorta koja takođe gospodari tržištem, a sve više se radi i na Grašcu i Smederevki.  Pored toga, na tržištu se mogu naći i novostvorene sorte poput Morave i Probusa, kao i retke stare sorte poput (S)kadarke, Bagrine, Jagode i drugih.

Upravo ove sorte predstavljaju glavni adut Srbije na izvoznim tržištima!